Huisartsenpraktijk Scoop
Zaventem

Werking

Via een goede onderlinge samenwerking en regelmatig overleg, zorgen wij dat we op de hoogte zijn van de patiëntendossiers. Op deze manier zijn we in staat om dezelfde zorg te bieden bij afwezigheid van een collega. Wij zijn één huisartsenteam, maar u bent vrij een arts te kiezen. Voor een huisbezoek houden we rekening met uw eventuele voorkeur in de mate dat we het kunnen inpassen in de werkregeling.

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een gemeenschappelijk elektronisch globaal medisch dossier (GMD). Zo kunnen we de continuïteit van zorg te allen tijde verzekeren.

Wij beoefenen in onze praktijk kwaliteitsvolle geneeskunde, gestoeld op wetenschappelijk bewezen richtlijnen (EBM of Evidence Based Medicine). Hiervoor volgen we regelmatig bijscholingen.

Wij werken enkel op afspraak. Op die manier proberen we wachttijden minimaal te houden. Uiteraard krijgen spoedgevallen voorrang.

Maak een Afspraak  Onze Dokters 

Aanspreekpunt

Uw huisarts is het eerste aanspreekpunt voor al uw gezondheidsproblemen. Zo kan u terecht bij uw huisarts als u ziek bent, maar u kan er ook terecht voor:

 • een bloedafname, preventief onderzoek
  bv. bloeddruk, cholesterol, dikke darm, baarmoederhalsuitstrijkje
 • gynaecologische onderzoeken
  bv. borstonderzoek, zwangerschapsbegeleiding
 • preoperatieve onderzoeken
  bv. een EKG (electrocardiogram)
 • vaccinaties en reisadvies
 • onderzoek van uw pasgeboren baby, kinderziekten, vaccinaties zuigelingen
 • spirometrie (meten van longfunctie, bv. om COPD vast te stellen)
 • bespreken van onderzoeksresultaten, doorverwijzing naar een specialist
 • voorschriften, ziektebriefjes en attesten
 • begeleiding van psychische problemen
 • rookstopbegeleiding
 • steun, ook in de laatste levensfase
 • wondcontroles, hechtingen en verwijderen van hechtingen, kleine heelkunde
 • cryotherapie (bevriezen van wratten)
 • dieetbegeleiding (bv. Pronokal)
 • sportgeschikheidsattest
 • enz…