Huisartsenpraktijk Scoop
Nieuwe patiënten / Nouveaux patients/ New patients

Nieuws

Archief: 

Nieuwe patiënten / Nouveaux patients/ New patients

Belangrijk bericht. Message important. Important message

20 apr 2022

Nieuwe patiënten:

Om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen, zien wij ons genoodzaakt om geen nieuwe patiënten te aanvaarden die buiten Zaventem-centrum (postcode 1930) wonen.
Bedankt voor uw begrip.

Nouveaux patients:

Afin de garantir la continuité et la qualité des soins pour nos patients, nous sommes obligées de ne pas accepter des nouveaux patients qui n’habitent pas au centre de Zaventem (code postal 1930).
Merci pour votre compréhension.

New patients:

In order to guarantee the continuity and quality of care for our patients, we are obligated not to accept new patients who live outside the center of Zaventem (postal code 1930).
We thank you for your understanding.

 

Het online afsprakensysteem is voorbehouden voor patiënten die hun Globaal Medisch Dossier (GMD) in onze praktijk hebben. 
Indien u een andere huisarts hebt, gelieve deze of zijn/haar vervanger te contacteren.
Indien u toch online een afspraak boekt, bevestigt u dat u uw Globaal Medisch Dossier in onze praktijk wenst.

Le système de rendez-vous en ligne est réservé aux patients qui ont leur Dossier Médical Global (DMG) dans notre cabinet. 
Si vous avez un autre médecin généraliste, veuillez le/la contacter ou contacter son remplaçant.
Si vous prenez rendez-vous en ligne, vous confirmez que vous voulez votre Dossier Médical Global dans notre cabinet.

The online appointment system is reserved for patients who have their Centralised Medical Record in our practice. 
If you have another family doctor, please contact him/her or his/her susbstitute.
If you do book an appointment online, you confirm that you want your Centralised Medical Record in our practice.