Huisartsenpraktijk Scoop
Zaventem

Nieuws

Archief: 

Seizoen van loopneuzen is begonnen: hoe zie je of een kind een gewone verkoudheid of corona heeft?

64% van de Vlamingen controleert hun lichaam niet op tekenbeten na natuurbezoek

Hoe zie je of een kind een gewone verkoudheid of corona heeft? En is een test nodig?

11 sep 2020

Voor jonge kinderen en hun ouders is het seizoen van kuchjes en loopneuzen begonnen. Maar kinderen onder zes jaar worden niet op corona getest. “We moeten leren leven met de onzekerheid.”

Wat vorige herfst nog werd weggewuifd als een banale verkoudheid van een kind, roept nu vragen op: wel of geen covid-19? Het snotterende kind thuishouden of toch naar de school of de crèche sturen? Moet misschien ineens het hele gezin in quarantaine?

1 Hoe zie je of een kind een gewone verkoudheid heeft of covid-19?

“De symptomen van kinderen met covid-19 zijn niet te onderscheiden van andere verkoudheden”, zegt Petra Schelstraete, professor pediatrie aan het UZ Gent. “De helft van de kinderen die ziek wordt van het sars-CoV-2-virus, heeft koorts en hoest.”

Er zijn wel criteria om te bepalen of een kind (of een volwassene) een ‘mogelijk geval’ van covid-19 is. Hij of zij krijgt ineens last van minstens één van de volgende symptomen: hoest, kortademigheid, druk op de borst, geur- of smaakverlies; of minstens twee van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, een loopneus, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val (die laatste drie symptomen komen vooral voor bij ouderen).

Elk ‘mogelijk geval’ van zes jaar of ouder wordt getest op het sars-CoV-2-virus. Voor hen gelden ook dezelfde regels rond thuisisolatie en quarantaine als voor volwassenen.

Maar kinderen jonger dan zes jaar worden in principe niet getest. De baby’s, peuters en kleuters krijgen alleen een test als ze er zodanig slecht aan toe zijn dat een ziekenhuisopname nodig is, of als er de voorbije twee weken in de kinderopvang of de kleuterschool een bevestigd ­geval is geweest (denk aan een besmette kleuterjuf), of als het kind samenwoont met een persoon die een hoog risico loopt op een ernstig verloop van covid-19 (de bejaarde grootouders, bijvoorbeeld).

In de praktijk betekent die regeling dat de overgrote meerderheid van de jonge kinderen bij symptomen geen uitsluitsel krijgt over een mogelijke infectie met het sars-CoV-2-virus.

2 Waarom worden kinderen jonger dan zes niet getest?

Omdat jonge kinderen heel vaak last hebben van banale verkoudheden, waardoor er veel kans is op vals alarm.

Uit een rapport van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat tijdens de eerste golf, in de periode vóór 28 juni, tienduizenden tests zijn uitgevoerd bij kinderen jonger dan zes jaar. In verhouding werden de jongste kinderen veel vaker getest dan kinderen van zes jaar en ouder. Maar de kans dat de 1- tot 5-jarigen positief testten, was veel lager dan bij de oudere kinderen. “Je dreigt sommige kinderen meermaals per maand te moeten testen”, zegt Schelstraete. “Zo’n coronatest is echt niet aangenaam, waardoor we vreesden dat ouders na de zoveelste negatieve test niet meer met hun zieke kinderen naar de dokter zouden gaan en nodige zorg zouden uitstellen.”

“Voor de meeste kinderen geldt ook dat het niet belangrijk is om te weten of ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus of niet. Ze hebben een mild verloop van de ziekte. Bovendien verspreidt het virus zich vooral onder volwassenen en minder van kinderen naar volwassenen. Ook bij dicht contact is de kans op overdracht tussen kinderen kleiner dan bij besmettelijke volwassenen onderling.”

3 Wanneer moet een kind thuisblijven?

Als een kind een positieve test heeft, moet het sowieso tot zeven dagen na het begin van de symptomen in thuisisolatie, net zoals elk ander bevestigd geval.

Wat de jonge kinderen betreft die geen coronatest krijgen, maar die wel mogelijke coronasymptomen hebben: die moeten alleen een week in thuisisolatie als een huisgenoot een bevestigd geval is. Dan worden ze ook zonder test als een covid-19-geval gezien. Dus bijvoorbeeld als een ouder positief heeft getest en ook het kind coronasymptomen vertoont.

Voor alle andere jonge kinderen met één of meer verkoudheids- of covid-19-symptomen geldt: ze moeten thuisblijven als ze ziek zijn. Als ze weer beter zijn, mogen ze ook weer naar school of naar de opvang.

Met ‘ziek’ wordt bedoeld: koorts (38 graden of meer), plots optredende hoesten/problemen met ademhalen (geen lichte hoest) of een loopneus in combinatie met spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn en/of geen eetlust. ‘Met een snotneus alleen hoeft een kind dus niet thuis te blijven’, zegt Schelstraete.

4 Moeten gezonde ouders van jonge kinderen met covid-19-symptomen in thuisisolatie of quarantaine?

Alleen als het kind een positieve test heeft gehad. Dan zijn ze contacten van een bevestigd geval en moeten ze getest worden.

 

Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200910_93280719

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20...